Milí předplatitelé, vážení čtenáři,

dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za rozhodnutí stát se trvalými zájemci a odběrateli našeho časopisu, ze kterého, jak věříme a doufáme, se stane čtvrtletník natrvalo usídlený v Libereckém kraji. Velmi si vážíme skutečnosti, že jste ze široké nabídky různých publikací a časopisů zvolili právě Véčko a budeme se ze všech sil snažit, abychom si Vaši přízeň zachovali. Uvědomujeme si, že na naší práci mají zásadní podíl právě čtenáři-předplatitelé, kteří nám vyjádřili podporu a investovali do časopisu mapujícího historii, osobnosti, umění, kulturu, sport i další oblasti v krásném kraji na severu Čech. Naší prioritou je naplnit Véčko takovými zajímavostmi, aby se dostalo do povědomí co nejširšímu okruhu čtenářů a našlo trvalé místo v jejich domácí knihovničce.

Připomínáme zvýhodněné předplatné, jež činí 250 Kč na celý rok.

Předplatné časopisu Véčko si můžete zařídit tímto způsobem:

  1. telefonicky na čísle 234 092 851
  2. poštou na adrese Digital-ICT spol. s.r.o, P. O. Box 72, 225 72 Praha 025
  3. e-mailem: predplatne@predplatne.cz
  4. pomocí sms: OBJ VECKO JMENO PRIJMENI ULICE CISLO DOMU MESTO PSC a odeslat na tel. 900 11 06, cena sms je 6 Kč včetně DPH.
  5. elektronicky zde

S prvním číslem „Véčka“ obdržíte také složenku, jejíž pomocí sami určíte dobu předplatného, a to výší zaplacené částky. Celoroční předplatné časopisu je 250 Kč, což cenu jednoho čísla snižuje na 62,50 Kč – a to už přece stojí za to!

Uvítáme Vaše připomínky, náměty a reakce, které nám můžete sdělit na naši e-mailovou adresu: vecko@kallib.cz, nebo na jaanyk70@gmail.com či volejte 482 416 683. Z řad čtenářů se již také „vyklubalo“ několik externích spolupracovníků. Právě Vy totiž znáte nejlépe své okolí, město, obec, sousedy, události, historii místa, kde žijete, a můžete proto přispět svými náměty.

Na závěr Vám ještě jednou děkujeme a přejeme co možná nepříjemnější chvíle s časopisem „V“.

Vaše redakce