Objednávka předplatného časopisu Véčko

 

Zvýhodněné předplatné na celý rok činí 300 Kč.


Předplatné se automaticky prodlužuje, a bude v dalších obdobích fakturováno e-mailem, dokud ho písemně nevypovíte. Výpovědní doba činí 3 měsíce.
Předplatitel prohlašuje, že uvedená adresa pro doručování je místem, kam bude časopis doručován, a na této adrese je umístěna schránka na noviny. Zároveň předplatitel prohlašuje, že uděluje souhlas ke zpracování uvedených osobních údajů, a to až do písemného odvolání souhlasu.